สล็อตแตกง่ายสร้างพันธมิตรทางกีฬาเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาล

สล็อตแตกง่ายสร้างพันธมิตรทางกีฬาเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาล

มูลนิธิ Forsports สล็อตแตกง่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสโมสรโรตารีแห่ง Sunyani East เพื่อจัดหาและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์สุขภาพที่ขาดแคลนในชุมชนที่ขาดแคลนบางแห่งในประเทศกานา

ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับการพัฒนาประเทศและประชากรที่มีสุขภาพดีกำลังเริ่มที่จะติดต่อกับบุคคลและองค์กรบางส่วนเนื่องจาก Forsports Foundation ซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสโมสรโรตารีแห่ง Sunyani East เพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกในชุมชนที่ขาดแคลนในประเทศกานามูลนิธิ Forsports ได้ใช้กีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมความสามัคคีในชุมชน ในทางกลับกัน โรตารีสากลเป็นองค์กรบริการระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมผู้นำทางธุรกิจและมืออาชีพเพื่อให้บริการด้านมนุษยธรรมและเพื่อพัฒนาความปรารถนาดีและสันติภาพทั่วโลก

MOU จัดทำกรอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทั้งสององค์กรเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และด้วยเหตุนี้ข้อตกลงจึงอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่อนุญาตให้สร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนา ข้อเสนอในการจัดหาและจัดหาอุปกรณ์โรงพยาบาลและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ที่ขาดแคลนของประเทศกานาMr. Eric Adu Gyamfi ประธานสโมสรโรตารีแห่ง Sunyani East ซึ่งเป็นสมาชิกของ Rotary International รู้สึกตื่นเต้นกับความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพที่ขาดแคลนจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประธานาธิบดีกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยเหลือคนขัดสนอีกครั้ง โดยเสริมว่าโรแทเรียนมุ่งมั่นที่จะบริการของมนุษยชาติ และนี่เป็นหนทาง

อีกทางหนึ่งสำหรับพวกเขาในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

นาย Gyamfi ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการด้านสุขภาพของประเทศเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ดังนั้นความจำเป็นที่ทุกมือจะต้องอยู่บนดาดฟ้าเพื่อให้บริการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพดีนายคริสโตเฟอร์ ฟอร์ไซธ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Forsports Foundation ไม่สามารถปิดบังความยินดีของเขาได้หลังจากการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้ โดยกล่าวว่า “นี่เป็นการเปิดช่องทางใหม่อีกครั้งสำหรับมูลนิธิเพื่อเข้าถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม”   

เขายังกล่าวอีกว่าการประกันชีวิตที่มีสุขภาพดีและการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกวัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรือง เราเชื่อว่าการลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้จะทำให้เราสามารถแนะนำเด็กและผู้นำชุมชนในระหว่างการเล่นกีฬาของเราสำหรับโปรแกรมการพัฒนาเกี่ยวกับความจำเป็นในการอุปถัมภ์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพที่เราได้ให้การสนับสนุนผ่านการริเริ่มของเรากับสโมสรโรตารีแห่ง Sunyani East เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ เรายังพบกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เด็กที่ได้รับบาดเจ็บถูกทอดทิ้งหลังจากทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเราให้การรักษาผ่านโปรแกรมของเรา ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เด็กๆ ท้อใจจากการเข้าร่วมโปรแกรมกีฬาของเรา ดังนั้นการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในระหว่างโปรแกรมของเราได้เป็นอย่างดีสล็อตแตกง่าย